SSM Itä-Suomi Oy

Yhteiset arvot ohjaavat toimintaamme: Vastuullisuus, luottamus ja joustavuus. Arvostamme työntekijöidemme ammattitaitoa ja ongelmanratkaisukykyä. Jakaja on ketjumme tärkeä lenkki ja voimavaramme. Ilman heitä meitä ei olisi olemassa.

Työehtosopimus

Toimialaa koskeva työehtosopimus on Medialiiton ja Teollisuusliiton välinen Suorajakelua koskeva työehtosopimus.

Työ ja palkkaus

Seuraavassa esitellään muutamin esimerkein erilaisia jakelupiirejä, niiden jakamiseen kulunutta aikaa sekä työstä maksettua korvausta.

Katso esimerkit tästä.